Havarijní plán obce  

Kostel sv. Petra a Pavla

Bezpečnostní rada obce /BRO/

Na základě zákona 240/2000 Sb.§ 21 jmenuje starosta města BRO
- Stanislav Machovský starostatel. č. 602 890 803
- Martin Důbrava Bc.místostarosta724 100 106
- Jan Latín Ing.radní602 790 773
- Radim Mildner Ing.tajemník603 343 139
- Zdeněk Kučeravelitel SDH606 127 299

Krizový štáb obce /KŠO/

V souladu s uvedeným zákonem § 23, odst 2., zřizuje starosta KŠO
- Stanislav Machovskýstarostaspojení s nadř. orgány
- Martin Důbrava Bc.člen BROspojení s členy zastupitelstva města
- Jan Latín Ingčlen BROspojení s právnickými osobami
- Svatopluk Hřebačkačlen KŠOspojení se zařízeními města
- Radim Mildner Ing.tajemník KŠOzajištění dopravních prostředků při E
- Zdeněk Kučeravelitel SDHzajištění pořádku a bezpečnosti
- Ludvík Vízdal Ing.člen pracovní složky organizace ukrytí a evakuace
- František Horehleďčlen pracovní složky organizace ukrytí a evakuace

Vše na základě individuálních pracovních plánů

BRO a KŠO zajišťuje podle druhu ohrožení ochranu všech obyvatel města. Pracovní složky KŠO soustřeďují pozornost na nejvíce ohroženou část obyvatel shromážděnou v zařízeních města a to na děti do 15 let věku a na důchodce /Penzion/. Vše v návaznosti na metodické plány ukrytí a evakuace obyvatel.

Pracovní složky KŠOUkrytí a Evakuace
Svatopluk Hřebačka vedoucí pracovní složky UE602 770 620
- Ludvík Vízdal Ing.člen pracovní složky UE606 719 022
- Horehleď Frant.člen pracovní složky UE 627 344 733
Pracovní složka KŠO – UE bude v případě vyhlášení všeobecné výstrahy (v závislosti na plán ukrytí) a vyhlášení evakuace (v závislosti na plán evakuace) rozdělena takto:
  Sv. Hřebačka ZŠ
  L. Vízdal MŠ
  F. Horehleď PenzionVšechny uvedené osoby budou při hrozbě nebo vzniku mimořádných situací svolány starostou obce do zajištěných prostor na MěÚ v Podivíně.
Taktéž při zaznění varovného signálu „Všeobecná výstraha“ se členové BRO, KŠO a pracovních složek ihned dostaví na MěÚ Podivín.
Vedoucí pracovních složek UE zajistí jejich rozmístění do objektů ZŠ, MŠ, PENZION


 


Nahoru © 2018 Město Podivín | design by  program by