Formuláře ke stažení  

Matrika

Dotazník uzavření manželství    pdf 
Žádost o vydání osvědčení - snoubenci     pdf 
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu doc    

Majetek města, nájemní byty, Dům s pečovatelskou službou v Podivíně

Zásady pro poskytování bytu v DZU doc    
Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně - jednotlivec doc    
Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně - dvojice doc    
Vyjádření lékaře k žádosti o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně I. doc    
Vyjádření lékaře k žádosti o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně II. doc    
Žádost o pronájem startovacího bytu v majetku města Podivína doc    
Žádost o pronájem nájemního bytu v majetku města Podivína doc    

Správa pozemků - žádosti

Pronájem pozemku doc    
Prodej pozemku doc    
Smlouva o souhlasu se stavbou na pozemku obce; souhlas se ZÚR/ÚS na umístění stavby/umístěním ohlášené stavby doc    
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace; rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením vjezdu doc    

Místní poplatky

Přiznání k MP za odpady - osoba doc    
Přiznání k MP za odpady - nemovitost doc    
Žádost o vrácení přeplatku za MP za odpady    pdf 
Přiznání k MP ze psů - přihláška psa    pdf 
Přiznání k MP ze psů - odhlášení psa    pdf 


 


Nahoru © 2018 Město Podivín | design by  program by