Úřední deska  

2017

Veřejné vyhlášky

DokumentVyvěšenoSejmuto
FÚ pro JmK Brno - INFORMACE k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 201728.04.2017
FÚ pro JmK Brno - INFORMACE ke zpřístrupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 201728.04.2017
FÚ pro JmK Brno - Veřejná vyhláška -oznámení o zpřístrupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 201728.04.2017
DSO LVA Lednice - Pozvánka na valnou hromadu dne 09.05.201728.04.2017
MěÚ Břeclav - Územní rozhodnutí o umístění stavby - Dyje, poldr Přítluky čj. MUBR 20133/201725.04.2017
MěÚ Břeclav - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci čj. MUBR 26762/201721.04.2017
ÚZSVM Břeclav - Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí28.02.2017

Vyhlášky - Prodeje, pronájmy

DokumentVyvěšenoSejmuto
ZM Podivína - Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 631 v k.ú. Podivín27.04.2017
ZM Podivína - Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1055/2 v k.ú. Podivín27.04.2017
RM Podivína - Vyhlášení záměru výpůjčky nebytových prostor v domě čp. 181 na ulici Masarykovo nám. V Podivíně (sklad o výměře 14,26 m2)07.04.2017

EON

DokumentVyvěšenoSejmuto
E.ON Distribuce a.s. - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 17.05.201726.04.2017
E.ON Distribuce a.s. - Zrušení oznámení o přerušení dodávky el. Energie26.04.2017
E.ON Distribuce a.s. - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 05.05.201707.04.2017
E.ON Distribuce a.s. - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 04.05.201707.04.2017
E.ON Distribuce a.s. - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 04.05.201707.04.2017

Dražební vyhlášky

DokumentVyvěšenoSejmuto
Exekutorský úřad Plzeň-město - Dražební vyhláška o nařízení druhého dražebního jednání na den 30.05.2017 čj. 134 EX 12937/15-18525.04.2017

Stavební úřad

DokumentVyvěšenoSejmuto
MěÚ Podivín SÚ - Územní rozhodnutí čj. 451/2017-Šv25.04.2017
MěÚ Podivín SÚ - Oznámení o zahájení územního řízení čj. 648/2017-Šv07.04.2017

2014

Veřejné vyhlášky

DokumentVyvěšenoSejmuto
Město Podivín - Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy31.01.2014

Dokumenty Města Podivína podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

DokumentVyvěšenoSejmuto
Školní jídelna při ZŠ Podivín - Rozpočet na rok 201731.03.2017
Rozpočtové opatření č. 121.03.2017
Rozpočet na rok 201721.03.2017
Rozpočtový výhled na rok 2018,201921.03.2017
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.15/201612.10.2016
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.14/201622.07.2016
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Břeclav01.06.2016
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.2/201607.03.2016
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.5/201604.03.2016
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.4/201604.03.2016
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.3/201604.03.2016
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.1/201603.03.2016
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 4/201505.10.2015

Dokumenty dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

DokumentVyvěšenoSejmuto
DSO LVA Lednice - Informace o zveřejnění Rozpočtu DSO Lednicko-Valtický areál28.03.2017
DSO Čistý Jihovýchod Velké Pavlovice- Informace o zveřejnění - Střednědobý výhled rozpočtu DSO 2015-201908.03.2017 


Nahoru © 2017 Město Podivín | design by  program by