Úřední deska  

2018

Veřejné vyhlášky

DokumentVyvěšenoSejmuto
DSO Čistý Jihovýchod Velké Pavlovice - Pozvánka na členskou schůzi14.05.2018
Město Podivín - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění výkonu obecní policie11.05.2018
ÚZSVM Břeclav - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/12/2018 v k.ú. Valtice04.05.2018
DSO LVA Lednice - Pozvánka na valnou hromadu dne 15.05.201804.05.2018
VaK Břeclav a.s. - Porovnání všch položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů02.05.2018
Státní pozemkový úřad Brno - Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Podivín02.05.2018
Finanční úřad Brno - Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu26.04.2018
Finanční úřad Brno - Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 201826.04.2018
Finanční úřad Brno - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 201826.04.2018
E.ON Distribuce a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.05.201824.04.2018
ÚZSVM Břeclav - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/09/2018 v k.ú. Podivín19.04.2018
ÚZSVM Břeclav - Seznam neznámých vlastníků zapsaných v katastru nemovitostí v k.ú. Podivín22.02.2018

EON

DokumentVyvěšenoSejmuto
E.ON Distribuce a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25.05.2018 11.30-14.00 hodin09.05.2018
E.ON Distribuce a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.05.2018 11.30-14.00 hodin07.05.2018
E.ON Distribuce a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.05.2018 8.00-10.30 hodin02.05.2018

Dražební vyhlášky

DokumentVyvěšenoSejmuto
PROKONZULTA a.s. - Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné dne 31.07.201826.04.2018

Stavební úřad

DokumentVyvěšenoSejmuto
Měú Podivín SÚ - Územní rozhodnutí o umístění stavby "Zaječí, Šakvická, k.VN, TS, k.NN, Šustek" čj. MUP-0633/2018-SÚ-LA18.05.2018

Veřejnoprávní smlouvy

DokumentVyvěšenoSejmuto
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva s Městem Břeclav - přestupkové řízení08.12.2017
Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Břeclav - sociálně-právní ochrana dětí01.06.2016
Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Břeclav - obecní policie31.01.2014

Dokumenty Města Podivína podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

DokumentVyvěšenoSejmuto
Rozpočtové opatření č. 4 - k rozpočtu na rok 201818.05.2018
Město Podivín - Návrh závěrečného účtu za rok 201716.05.2018
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.13/2018 - Spolek Chasa Podivín16.04.2018
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.11/2018 - YMCA Podivín, z.s.16.04.2018
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.8/2018 - TJ Sokol Podivín, z.s.16.04.2018
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.3/2018 - TJ Slavoj Podivín, z.s.16.04.2018
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.1/2018 - MS Podivín, z.s.16.04.2018
Rozpočtové opatření č. 3 - k rozpočtu na rok 201816.04.2018
Rozpočtové opatření č. 2 - k rozpočtu na rok 201816.04.2018
Rozpočtové opatření č. 1 - k rozpočtu na rok 201826.02.2018
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019, 202005.01.2018
Rozpočet na rok 201805.01.2018
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č. 7/201720.12.2017
Závěrečný účet za rok 201630.06.2017
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.12/201715.05.2017
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.8/201715.05.2017
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.7/201715.05.2017
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.4/201715.05.2017
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.3/201715.05.2017
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.15/201612.10.2016
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.14/201622.07.2016
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.2/201607.03.2016
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.5/201604.03.2016
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.4/201604.03.2016
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.3/201604.03.2016
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivína č.1/201603.03.2016
Město Podivín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podivín č. 4/201505.10.2015

Dokumenty zřízených příspěvkových organizací podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

DokumentVyvěšenoSejmuto
ŠJ při ZŠ Podivín - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019, 202010.01.2018
ŠJ při ZŠ Podivín - Rozpočet na rok 201810.01.2018
ZŠ Podivín - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019, 202010.01.2018
ZŠ Podivín - Rozpočet na rok 201810.01.2018
MŠ Podivín - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019, 202010.01.2018
MŠ Podivín - Rozpočet na rok 201810.01.2018

Dokumenty dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

DokumentVyvěšenoSejmuto
DSO Čistý Jihovýchod Velké Pavlovice - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření14.05.2018
DSO Čistý Jihovýchod Velké Pavlovice - Oznámení o zveřejnění Rozpočtu na rok 2018 a Střednědobého výhledu na rok 2019-202005.01.2018
DSO Čistý Jihovýchod Velké Pavlovice- Informace o zveřejnění - Rozpočet na rok 2017, Rozpočtový výhled 2015-2019, Rozpočtová opatření, Závěrečný účet za rok 201612.06.2017
DSO LVA Lednice - Informace o zveřejnění Rozpočtu DSO Lednicko-Valtický areál28.03.2017 


Nahoru © 2018 Město Podivín | design by  program by