Aktuality

 Zpracování a ochrana osobních údajů Městem Podivín  

Informace města Podivína ke zpracování a ochraně osobních údajů Městem Podivín

detail »

 Výletní noviny LVA  

Výletní noviny pro LVA na rok 2018

detail »

 INFORMACE - MP za odpad na rok 2018  

Informace k MP za odpady na rok 2018 - dle Obecně závazné vyhlášky Města Podivín č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

detail »

 INFORMACE - MP ze psů na rok 2018  

Informace k MP ze psů na rok 2018 - dle Obecně závazné vyhlášky Města Podivín č. 2/2017 o místních poplatcích

detail »

 KALENDÁŘ ODPADY A ÚKLID V ROCE 2018  

Kalendář svozu TKO, BIO,nebezpečných odpadů, sběr papír, plast, kartony, úklid komunikací, otevřený sběrný dvůr

detail »

 MĚSTSKÁ HALA PODIVÍN AKCE V ROCE 2018 a 2019  

Co proběhne na Městské hale Podivín v roce 2018 a v roce 2019

detail »

 GEOPORTÁL na stránkách města Podivína  

Geoportál je, zjednodušeně řečeno, internetová stránka s mapami naší obce. Zaměřuje se na její potřeby a zajímavosti. V tuto chvíli obsahuje orientační zobrazení inženýrských sítí, historické mapy, čísla popisná budov, územní plán a mnohé další mapové vrstvy. Za zmínku také jistě stojí netradiční náhledy na katastrální údaje, například zobrazení pozemků dle počtu vlastníků a pod.. Odkaz najdete v pravém sloupci úvodní strany s názvem GEOPORTÁL.

detail »
 MĚSTO PODIVÍN  

Kostel sv. Petra a Pavla Jihomoravské město Podivín leží na dolním toku řeky Dyje, na mírném návrší Dolnomoravského úvalu, ve výšce 170 m nad mořem.

Mezi nejznámější pomátky patří Janův hrad, Kostel sv. Petra a Pavla, Kaple sv. Cyrila a Metoděje a další.

  


Nahoru © 2018 Město Podivín | design by  program by