Obecně závazné vyhlášky a nařízení  

Č. 2/2005 Požární řád města  doc  rtf txt
Č. 1/2012,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městě Podivín pdf    
Č. 3/2012 o místních poplatcích pdf    
Nařízení Rady města Podivína č. 1/2012, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje pdf    
Č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf   rtf txt
Č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Podivína  doc  rtf txt
Č. 2/2015 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Podivína pdf doc   txt
Č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích pdf doc  rtf 
Č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf    
Č. 3/2016 o mítním poplatku za provoz systému shromažďování, sbětu, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  doc   
Č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sbětu, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf    
Č. 2/2017 o místních poplatcích pdf    
Č. 1/2018 o zajištění ochrany životního prostředí v k.ú. Podivín pdf    
 


Nahoru © 2018 Město Podivín | design by  program by